Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

 Bakı, AZ1066, Lermontov küçəsi, 68

Faks: (+99412) 498-97-86, 492-75-54

www.cabmin.gov.az

E-mail: nk@cabmin.gov.az