№ 61

13-04-2009

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr tarixli 174 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Fəaliyyət növlərinin xüsusiy..

№ 60

09-04-2009

Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə, təşkilatlarda çalışmış, özlərindən asılı olmayan səbəblərə görə iş yerindən məhrum olmuş və işlə t..

№ 59

08-04-2009

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə..

№ 58

08-04-2009

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 12 yanvar tarixli 7 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının gö..

№ 54

04-04-2009

«Dövlət ehtiyacları üçün alınan daşınmaz əmlakın satınalma qiymətinin hesablanması Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə..

№ 53

04-04-2009

Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının adının dəyişdirilməsi haqqında..

№ 52

03-04-2009

«Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalar..

№ 51

03-04-2009

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında..

№ 50

01-04-2009

«Biometrik informasiya xidmətlərinin sahələr üzrə fəaliyyətinin təşkili və tənzimlənməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə..