№ 151

19-08-2010

"Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə böl..

№ 149

17-08-2010

"Fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilmə..

№ 150

17-08-2010

"İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin büdcə təminatı normativlərinin hesablanması metodikası və tətbiq olunma Qaydaları"nın təsdiq edilm..

№ 148

09-08-2010

Təbii qaz və neft məhsullarının topdansatış qaydasında alınması üzrə əsas enerji istehlakçılarının kreditor borclarının tənzimlənməsi barədə..

№ 147

06-08-2010

"Formal təhsilin təşkili Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında..

№ 146

02-08-2010

"Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus kənd təsərrüfatı texnikasının və texnoloji avadanlıqların hüquqi və fiziki şəxslərə lizinqə ver..

№ 145

02-08-2010

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə..

№ 141

16-07-2010

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişiklik və əlavə edilməsi barədə..

№ 140

16-07-2010

"Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları", "Dövlət reyestr kitabı", "Qeyri-kommersiya hüquqi şəxs..