Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri


Xələf Alı oğlu Xələfov