AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
       QƏRARLAR | 12 Mart 2020 - 18:06   
    Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 106.1.18-ci maddəsinə uyğun olaraq, vergidən azadolunma məqsədləri üçün elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və təşkilatların     

         © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018