AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ     Mətbuat xidmətinin bülletenləri | 10 Fevral 2020 - 20:32   
  “Dövlət ümumi təhsil müəssisəsini maliyyələşdirmə Normativləri”nin təsdiq edilməsi barədə” Qərara dair - İZAH


  https://cabmin.gov.az/az/document/4263/

  Bu Normativlər Azərbaycan Respublikasının dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin cari fəaliyyətini həyata keçirmək üçün büdcə vəsaitlərinə olan tələbatın proqnozlaşdırılması qaydasını özündə təsbit edir.

  Sözügedən təhsil müəssisələrinin növbəti maliyyə ili üçün xərc növləri üzrə maliyyələşdirmə normativlərinin həddinin formalaşması cari ildə bu sahəyə ayrılan faktiki büdcə təxsisatlarının (vəsaitlərinin) həddindən asılı olaraq müəyyənləşdiriləcəkdir.


   

     © Nazirlər Kabineti 2008 - 2018