№ 13

26-01-2009

"Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında" Azərbaycan Respublikası ..

№ 12

21-01-2009

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında və sərəncamlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında..

№ 11

15-01-2009

"Xüsusi əhəmiyyətli əsas vəsaitlərin (fondların) meyar göstəriciləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 20 ap..

№ 9

13-01-2009

«Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası»nın təsdiq edilməsi haqqında..

№ 8

12-01-2009

"Ali təhsilin bakalavr pilləsi ixtisaslarının (proqramlarının) siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında..

№ 7

08-01-2009

"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normativ Sənədlər Sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə Tədbirlər Planı"nın təsdiq edilməsi barədə..

№ 6

08-01-2009

"Kurortlar haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi haqqında..

№ 4

07-01-2009

«Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında» Azərbaycan Respublikası Naz..

№ 3

07-01-2009

«Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin «İqtisadiyyat və həyat» jurnalının nəşr edilməsi haqqında» Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1990-cı il 2..