№ 30

25-02-2009

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Dövlət orqanlarının aparatı..

№ 29

17-02-2009

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və «Kənd təsərrüfatına yararsız və ya az ya..

№ 28

16-02-2009

«Məlumat toplularının rəsmi qeydiyyata alınması və rəsmi qeydiyyatdan keçirilmiş məlumat toplusuna hüquqların tam və ya qismən verilməsi haq..

№ 27

16-02-2009

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında və sərənjamlarında dəyişikliklər edilməsi barədə..

№ 26

16-02-2009

"İri dövlət vergi ödəyicilərinin gəlirlər və xərclər smetalarının icrası üzrə 2009-cu ildə aparılacaq monitorinqin qrafiki"nin təsdiq edilmə..

№ 22

05-02-2009

«Avtovağzal və avtostansiya haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə..

№ 19

03-02-2009

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında..

№ 18

03-02-2009

«Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 12 mar..

№ 15

30-01-2009

«Mülki və eksperimental hava gəmilərində daşınmasına icazə verilə bilən hərbi avadanlığın (ləvazimatların) siyahısı Qaydası»nın təsdiq edilm..