№ 12

21-01-2010

"Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqq..

№ 11

19-01-2010

"Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı"nın təsdiq edilməsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişi..

№ 10

19-01-2010

Təhsil müəssisəsinin əlavə gəlir əldə etmək məqsədi ilə məşğul olmasına yol verilən sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin müəyyən edilməsi haqqı..

№ 9

15-01-2010

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında..

№ 8

14-01-2010

"Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında..

№ 7

14-01-2010

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 19 iyun tarixli 105 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Məhkəmə nəzarətçilərinin və m..

№ 6

13-01-2010

"2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili sistemində islahatlar üzrə Tədbirlər Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqq..

№ 5

13-01-2010

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəzdində təsərrüfathesablı De-institutlaşma və Uşaqların Müdafiəsi İdarəsinin yaradılması haqq..

№ 4

08-01-2010

"Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında..