AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NAZİRLƏR KABİNETİ

Q Ə R A R

№ 164

Bakı şəhəri, 21 iyul 2008-ci il

“Əlaqəli hüquqların obyektlərinin qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamənin nümunəsi”nin təsdiq edilməsi barədə

«Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-ci maddəsinin 5-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Əlaqəli hüquqların obyektlərinin qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamənin nümunəsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının

Baş naziri A. Rasi-zadə


Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2008-ci il 21 iyul

tarixli 164 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir


Azərbaycan Respublikası
Müəllif Hüquqları Agentliyi


Gerb

Əlaqəli hüquqların obyektlərinin qeydiyyatı haqqında
Şəhadətnamənin nümunəsi№ ______


Bakı


 

Əlaqəli hüquqların obyektlərinin adı ___________________

Obyektiv forması ____________________________________

Növü ______________________________________________

Açıqlanması ________________________________________

Qeydiyyat nömrəsi ___________________________________

Qeydiyyat tarixi _____________________________________

Müstəsna hüquq sahib(lər)i ____________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Sifariş № ___________________________________________________

Şöbə rəisi ___________________________________________________

«Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2008-c il 1 aprel tarixli 580-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 7 may tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə verilən səlahiyyətlər əsasında Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi

___________________________________________________ Əlaqəli hüquqların obyektlərinin müstəsna hüquq sahib(lər)inin soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________

____________________________________________________

Əlaqəli hüquqların obyektini (obyektlərini) qeydiyyatdan keçirmiş və bu Şəhadətnaməni vermişdir.

Sədr ___________________

M.Y.