№ 506

22-11-2017

“M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına “Akademik” statusunun verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin ..

№ 505

22-11-2017

Dövlət statistika orqanları tərəfindən büdcələri müşahidə olunan ev təsərrüfatlarına öz gəlir və xərclərinin uçotunu apardıqlarına görə ödən..

№ 504

20-11-2017

“Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə..

№ 503

20-11-2017

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə ödənilən dövlət rüsumu..

№ 502

17-11-2017

“Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edi..

№ 501

17-11-2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007 -ci il 6 aprel tarixli 62 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Büdcə ili ərzində ..

№ 500

17-11-2017

“Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarını..

№ 498

17-11-2017

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət..

№ 497

17-11-2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013 -cü il 18 fevral tarixli 25 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Gömrük ödənişlərinin qaytar..